TCin tijdens de DLN 2017

Berekening van ideale passeertijden

door Eric Klunder

Voor velen en vooral de beginnende equipes is het berekenen van de ideale passeertijd (IPT) bij een tijdcontrole lastig. Vooral als, zoals in de meeste historische rally’s, opgelopen achterstanden niet mogen worden ingehaald. Wanneer de werkelijke passeertijd (WPT) gaat afwijken van de ideale passeertijd (IPT) worden er snel fouten gemaakt.

Onderstaand een voorbeeld hoe e.e.a. nu in de praktijk werkt.

Een voorbeeld tijdschema voor De Langste Nacht:

Schema voor equipe 5 is dan als volgt:

Tijdschema 1 Dit is het schema voor de 0 auto

Tijdschema 2 Dit is dan het schema voor equipe 5

Uitrekenen van de passeertijden voor de equipe is eenvoudig. De starttijd voor uw equipe is gegeven door de organisatie. Tel daar de rijtijd bij op van het eerste traject (1:00 in ons voorbeeld) en u heeft uw ideale passeertijd bij TC 1. Voor equipe 5 is dat 16:35. De ideale passeertijd voor TC 2 ligt 0:45 minuten verder, dus voor onze voorbeeldequipe 5 is dat 17:20. En zo verder 1.

Bij “De Langste Nacht” staan de IPT’s voor uw equipe al voorgedrukt op de controlekaart en hoeft u ze niet zelf uit te rekenen. Deze tijden zijn de ideale passeertijden wanneer u alles zonder tijdsoverschrijding rijdt.

Nu gaan we rijden met equipe 5. We starten dus om 15:35. We moeten ons 1:00 later melden bij TC 1, dus IPT =16:35. Onderweg gaat het allemaal wat moeilijker en we melden ons 16:40 (=WPT). De eerste 25 strafpunten zijn binnen (5 minuten x 5 punten per minuut).

Wat wordt nu dan de IPT voor TC 2?……Dit wordt 17:25. 

IPT TC 2 kunt u het beste als volgt berekenen: uw werkelijke passeertijd bij TC 1 vermeerderd met de opgegeven rijtijd uit het schema. Dus WPT+rijtijd=IPT. In ons voorbeeld: 16:40+0:45=17:25.

We gaan weer op weg, nu naar TC 2. Alles gaat voorspoedig en we melden ons bij TC 2 op de IPT van 17:25. We hebben het afgelopen traject dus binnen de tijd gereden en lopen hier dus geen achterstand en strafpunten op.

Wat wordt nu IPT voor TC 3?….. Dit wordt 18:15

IPT TC 3 is als volgt berekend: WPT+rijtijd=IPT, dus 17:25+0:50=18:15

De rally gaat verder en op weg naar TC 3 raken we de weg kwijt. Dit kost helaas flink wat minuten voor we weer op de route zitten.  We melden ons bij TC 3 pas om 18:30. Een vertraging van 15 minuten in dit traject. Dit traject levert ons dus 75 strafpunten extra op.

Wat wordt nu de IPT voor TC 4 IN?….. Dit wordt 19:30

IPT TC 4 is als volgt berekend: WPT=rijtijd=IPT, dus 18:30+1:00=19:30

We gaan op weg naar TC 4 IN en dat gaat zonder problemen. Het gaat zelfs zo goed dat we wat eerder zijn. Onze IPT is dus 19:30 maar we zijn er 5 minuten eerder. Op zich geen probleem: beter te vroeg dan te laat en u stelt zich in op 5 min. wachten om de kaart exact om 19:30 te overhandigen aan de TC-bemanning.

Nu heeft TC 4 de toevoeging  ” IN “. Daarbij geldt een bijzondere bepaling. U mag daar straffeloos 10 minuten eerder melden maar u laat de juiste tijd door de marshals noteren.

Hoe gaat dit nu in dit voorbeeld?: U komt dus aan om 19:25, loopt naar de TC-bemanning, geeft de kaart en u vraagt: “Mag ik 19:30?”. Daarmee vraagt u dus uw IPT. Let op: dit geldt alleen voor een TC met de toevoeging “IN”. Bij alle andere TC’s levert het te vroeg melden strafpunten op.

Hoe ziet uw eerste traject er nu uit?

Welnu, u heeft in totaal 20 minuten vertraging opgelopen ( 5 min. in traject  1 en 15 min. in traject 3) en krijgt in totaal 100 strafpunten voor tijdsoverschrijding.

Belangrijk te weten:

Maximale vertraging 30 minuten

In totaal mag uw totale vertraging nooit meer dan 30 min zijn. Dit wordt gerekend vanaf uw initiële IPT. In dit voorbeeld is de totale vertraging dus 20 min. (19:30-19:10 (uit schema equipe 5)). Bij dreigende overschrijding van deze 30 min.-grens kunt u het beste een TC overslaan en zorgen dat u op uw IPT bij de eerst volgende TC bent. Let wel: bij het overslaan van een TC wordt de IPT voor de volgende TC uw oorspronkelijke Ideale Passeertijd + de reeds opgelopen vertraging die u had tot u de TC oversloeg.

Te vroeg melden

Wanneer u zich per ongeluk te vroeg bij een TC meldt wordt de IPT voor de volgende TC uw originele IPT. In dit voorbeeld: U meldt zich te vroeg bij TC 1 nl. 16:30 (moet eigenlijk 16:35 zijn) dan wordt de IPT voor TC 2 gewoon de geplande 17:20. Zo loopt u dus alleen bij TC 1 strafpunten op voor te vroeg melden en niet meer bij TC 2.

  1. U kunt ook eenvoudig uw startnummer telkens optellen bij de gegeven 0-tijd. Kijkt u maar in het voorbeeld. De IPT van equipe 5 wijkt telkens 5 minuten af van het 0-schema.

Dé Healey Nacht rally van Nederland