Algemeen Reglement

Lees het algemeen reglement door voordat je je in schrijft voor “De Langste Nacht”.

 1. Minimaal één persoon van de equipe is lid van de Austin Healey Owners Club Nederland, A.H.O.C.N.
 2. Inschrijven kan alleen met een auto die door Donald Mitchell Healey is ontworpen en zijn merknaam of type aanduiding draagt (hierna te noemen Healey).
 3. Een equipe bestaat uit twee personen en één Healey, hierin mag tijdens de Rally niet gewisseld worden. Bij een wissel mag doorgereden worden, maar de equipe rijdt dan buiten mededinging mee en valt buiten alle prijzen.
 4. Wanneer er door onvoorziene omstandigheden niet met een Healey gestart kan worden, is het mogelijk om met eventuele schriftelijke toestemming van de organisatie in een ander merk auto te starten, de equipe rijdt dan buiten mededinging mee en valt buiten alle prijzen.
 5. Er wordt gestart in een Sport-, en Tourklasse, de winnende equipe in de Tourklasse moet de volgende “De Langste Nacht” uitkomen in de Sportklasse.
 6. Elke equipe die reglementair gestart en gefinisht is, komt in aanmerking voor het klassement en krijgt aan de finish het felbegeerde eremetaal.
 7. GPS gestuurde en/of elektronische navigatie is niet toegestaan, dus ook mobieltjes met navigatie zijn niet toegestaan.
 8. Alleen de Tourklasse equipes mogen een navigatiemiddel in de koffer meenemen, maar alleen in noodsituaties gebruiken. Bij gebruik krijgt dit team wel het maximale aantal strafpunten.
 9. Wisselbeker “De Langste Nacht” Rally. Op deze wisselbeker worden de namen geplaatst van de winnende equipe in de Sportklasse. Deze beker blijft eigendom van de “De Langste Nacht” en wordt veilig bewaard op een door de organisatie aangegeven locatie, bij voorkeur het “Healey Museum”.
 10. Elke equipe is verplicht een voldoende dekkende verzekering te hebben.
 11. De Driver en de Navigator zijn verplicht om beiden de vrijwaringsclausule, vóór de start, te ondertekenen.
 12. Als onreglementair of onsportief gedrag wordt geconstateerd, dan kan de wedstrijdleider of de organisatie de betreffende equipe het maximaal aantal strafpunten toekennen, of terstond uit de rally halen.
 13. Bij eventuele geschillen beslist de wedstrijdleider of de organisatie, deze beslissing is bindend.
 14. Als “De Langste Nacht”, om wat voor reden dan ook, geen doorgang kan vinden, wordt 60% van het betaalde inschrijfgeld teruggestort.
 15. Bij annulering van de inschrijving voor 1 augustus, wordt 80% van het betaalde inschrijfgeld teruggestort.
 16. Bij annulering van de inschrijving tussen 1 augustus en 1 oktober, wordt 50% van het betaald inschrijfgeld teruggestort.
 17. Bij annulering van de inschrijving na 1 oktober, wordt alleen dan wanneer er een team van de reservelijst geplaatst kan worden 50% van het betaalde inschrijfgeld teruggestort. Indien dit niet het geval is, wordt er geen inschrijfgeld teruggestort.
 18. Maximaal aantal equipes 40, bij overschrijving wordt je op de reservelijst geplaatst.
 19. Uiterste inschrijfdatum is 1 oktober 2021.
 20. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 1 oktober 2021 op onderstaande rekening te zijn bijgeschreven, is dit niet het geval, dan vervalt de inschrijving.

Inschrijven mogelijk vanaf : 07-11-2020, 14:00 uur.

Inschrijfgeld: Zakelijke inschrijving: € 580,00

Particuliere inschrijving: € 425,00 als u ook lid bent van de DHC, is het inschrijfgeld € 395,00

LET OP!

Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de volledige betaling van het inschrijfgeld. De datum ontvangst betaling is bepalend voor de volgorde van inschrijving. (i.v.m. het beperkt aantal startplaatsen) Ook dit jaar zullen er maximaal 40 startplaatsen beschikbaar zijn, dus wees er snel bij.
Zoals je ziet is het lidmaatschap van de DHC voordelig (korting € 30,00), het is zeker aan te bevelen om lid te worden van de DHC (contributie € 25,00) zodat we ook in de toekomst op de ondersteuning van de DHC mogen rekenen. Bankrekeningnr. NL05 RABO 0326 9208 11 t.n.v. De Langste Nacht o.v.v. DLN 2021 en de namen van uw equipe.

Organisatie

Louis & Marcel

Dé Healey Nacht rally van Nederland